ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

HDB/N พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HDFC BANK LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ HDB/N คือ 2.166T MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 59.21 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.72% และ P/E คือ 20.02 วันที่ของรายได้ HDFC BANK LTD ถัดไปคือ 23 มกราคม ค่าประมาณคือ 15.49 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้