SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG

SIEMENS ENERGY AG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ENR/N พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง SIEMENS ENERGY AG กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

ENR/N กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q2 24 คือ 4.17 B MXN สำหรับ 2023 แล้ว ENR/N กระแสเงินสดอิสระคือ 3.72 B MXN และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 26.35 B MXN

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: MXN
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี