SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG

SIEMENS ENERGY AG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ENR/N พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SIEMENS ENERGY AG

สินทรัพย์รวมของ ENR/N สำหรับ Q2 24 คือ 897.53 B MXN, 1.33% น้อยกว่า Q1 24 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 0.88% ใน Q2 24 เป็น 715.41 B MXN

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: MXN
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี