CUMMINS INCCUMMINS INCCUMMINS INC

CUMMINS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CMI พื้นฐาน

CUMMINS INC สรุปรายได้

รายได้ CUMMINS INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 578.60 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 195.86 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Components, ปีก่อนนำ 153.05 B MXN. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CUMMINS INC 327.85 B MXN, และปีก่อนนั้น 303.34 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ