CUMMINS INCCUMMINS INCCUMMINS INC

CUMMINS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CMI พื้นฐาน

CUMMINS INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CMI มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 28.75 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.21%