CME GROUP INCCME GROUP INCCME GROUP INC

CME GROUP INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CME พื้นฐาน

CME GROUP INC กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ CME สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 41.43 MXN ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 40.62 MXN ซึ่งคิดเป็น 1.99% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 24.66 B MXN แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 24.46 B MXN ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 45.64 MXN และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 27.49 B MXN ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ CME สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ