GUBRE FABRIK.GUBRE FABRIK.GUBRE FABRIK.

GUBRE FABRIK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GUBRF พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง GUBRE FABRIK. กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

GUBRF กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q4 23 คือ 369.63 M TRY สำหรับ 2023 แล้ว GUBRF กระแสเงินสดอิสระคือ 982.84 M TRY และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 2.54 B TRY

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: TRY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี