GUBRE FABRIK.GUBRE FABRIK.GUBRE FABRIK.

GUBRE FABRIK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GUBRF พื้นฐาน

GUBRE FABRIK. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย GUBRF คือ 1.41 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 11.82 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.64 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TRY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย