GUBRE FABRIK.GUBRE FABRIK.GUBRE FABRIK.

GUBRE FABRIK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GUBRF พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ GUBRE FABRIK.

สินทรัพย์รวมของ GUBRF สำหรับ Q4 23 คือ 33.10 B TRY ซึ่งมากกว่า 29.13% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 0.43% ใน Q4 23 เป็น 16.46 B TRY

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: TRY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี