AVRASYA GMYO AVGYO

AVGYOBIST
AVGYO
AVRASYA GMYOBIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น}
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Finance
อุตสาหกรรม: Real Estate Investment Trusts
อัฟราเซีย เกรามินเคิล ยาทริริม ออทาริงกิ AS (อัฟราเซีย เรียว เอสเตท อินเวสเมนท์ ทรัส) ซึ่งเดิมชื่อ มินเคิล คิแมทเลอร์ ยาทริริม ออทาริงกิ AS,คือความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนของตุรกี.กิจกรรมหลักของ บริษัท คือการค้าตราสารทุนตลาด,ตราสารอนุพันธ์ทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายในระดับชาติ,ระหว่างประเทศหรืออื่น ๆ ที่จัดตลาดนอกเคาน์เตอร์,โดยไม่ต้องควบคุมเงินทุนและการจัดการหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ที่ซื้อภายใต้กรอบของหลักการและกฎระเบียบที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, พรอตการลงทุนของบริษัท ประกอบด้วยสถานีขนส่ง แซมซัน อินเตอร์ซิตี้ บัส,ชั้น 7 และชั้น 17 ของ เมโทร ซิตี้,สถานีรถประจำทาง คาร์แซมบ้า อินเตอร์ซิตี้ และสถานีขนส่ง แฮฟซ่า อินเตอร์ซิตี้.