KKK

KEY-SOFT SHARE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KULCSSOFT พื้นฐาน

KEY-SOFT SHARE สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย KULCSSOFT คือ 4.27 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 8.19 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 82.00 คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: HUF
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย