MOLIBDENOS Y METALES SAMOLIBDENOS Y METALES SAMOLIBDENOS Y METALES SA

MOLIBDENOS Y METALES SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MOLYMET พื้นฐาน

MOLIBDENOS Y METALES SA สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย MOLYMET คือ 0.24 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 8.77 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.29 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: CLP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย