DOMIKI KRITIS S.A. (CR)DOMIKI KRITIS S.A. (CR)DOMIKI KRITIS S.A. (CR)

DOMIKI KRITIS S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DOMIK พื้นฐาน

DOMIKI KRITIS S.A. (CR) สรุปรายได้

กรีซ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี DOMIKI KRITIS S.A. (CR) 20.79 M EUR, และปีก่อนนั้น 12.28 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ