เอเวอเรจ ทรู เรนจ์ (ATR)

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดความผันผวน ซึ่งแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ยอดนิยมหลายอันในปัจจุบัน ATR ไม่ได้ถูกใช้เพื่อระบุทิศทางของราคา แต่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เพื่อวัดความผันผวนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างราคาหรือการเคลื่อนที่ที่จำกัด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Average True Range
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
39
1
2
...
39