FxTraderProAsistan

Mtf Supertrend Table


english
It is a study of how the supertrend indicator looks on multiple timeframes. You can see the Supertrend direction in Multiple Timeframes by looking at the chart

Türkçe
supertrend indikatörünün çoklu zaman dilimdlerinde nasıl göründüğü yönünde bir çalışmadır. Tabloya bakarak Çoklu Zaman dilimlerinde Supertrend yönünü görebilirsiniz
เอกสารเผยแพร่: With this Update I added values ​​of supertrend indicator on timeframes
Bu Güncelleme ile supertrend göstergesinin zaman dilimlerindeki değerlerini ekledim

Telegram Bağlantı Linki
Sorularınızı buradan sorabilirsiniz = https://t.me/+DR9DhThKJnE2ODM8
Email İletişim = fxtdpr@gmail.com
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?