Lenny_Kiruthu

Sessions[Lenny Kiruthu]

Lenny_Kiruthu ที่อัปเดต:   
The script below is designed to show up to 4 different trading sessions i.e. London, New York, Tokyo and Sydney sessions, it also displays the days each session is taking place in as well as two horizontal lines one for the previous days high and the other for the previous days low.
It also displays a table that shows the user the highest and lowest price for 4 different currency pairs the previous day as well as their current prices and below it a confirmation row that shows whether price is currently above, below or within yesterdays range. Note that it only states "High Broken" or "Low Broken" if the current close is above or below the lines.

What you can change
 • Your time zone for example GMT -4 or GMT +3
 • The session start and end time
 • The colors, border type and border width of the session ranges
 • Displaying the table
 • Ability to choose the 4 symbols to view on the table
เอกสารเผยแพร่:
Version 2
 • So whats new:
  Addition of the Frankfurt session to the indicator
 • Addition of the monthly and weekly opens, highs and lows to create a depiction of top down analysis in one time frame.
 • Addition of the average ranges which is the average amount of pips you can expect a pair to make in a day, week of month. It has been designed to tell trades whether or not the market has moved too much in a particular day or not for example if the ADR for you chosen pair is 100 pips and the pair has moved more pips than that it might not be wise to trade. I've however only added this to guide you in your own decision making.
เอกสารเผยแพร่:
So whats new:
 • Addition of the Frankfurt session to the indicator
 • Addition of the monthly and weekly opens, highs and lows to create a depiction of top down analysis in one time frame.
 • Addition of the average ranges which is the average amount of pips you can expect a pair to make in a day, week of month. It has been designed to tell trades whether or not the market has moved too much in a particular day or not for example if the ADR for you chosen pair is 100 pips and the pair has moved more pips than that it might not be wise to trade. I've however only added this to guide you in your own decision making.
เอกสารเผยแพร่:
title change

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?