สาธารณูปโภค (ภาค)

129
หุ้น
1742.318B
เงินทุนของตลาด
1.825M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.61%
เปลี่ยนแปลง
+2.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.73%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก46.772BUSD2.94%−0.53%1.435M9
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.48TUSD3.75%0.03%3.771M84
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ146.306BUSD3.92%0.43%1.553M23
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ63.78BUSD1.82%1.68%1.012M14