หุ้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ comprising the สาธารณูปโภค sector

See what industries make up the สาธารณูปโภค sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า456.803 B AED3.33%−0.11%3.614 M2
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ8.536 B AED5.17%−0.67%92.256 K1