สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
6.686B
เงินทุนของตลาด
371.477K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−4.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.18%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม