บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

4
หุ้น
147.851M
เงินทุนของตลาด
1.494K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.49%
เปลี่ยนแปลง
+7.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.64%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
วิศวกรรมและก่อสร้าง89.916M TND0.27%2.178K3
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ57.935M TND0.00%0.64%6.381K1