สาธารณูปโภค (ภาค)

13
หุ้น
123.267B
เงินทุนของตลาด
125.254K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.95%
เปลี่ยนแปลง
+2.94%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.14%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม