หุ้นไต้หวัน comprising the สาธารณูปโภค sector

See what industries make up the สาธารณูปโภค sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก103.057 B TWD1.14%−0.28%185.003 K7
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ63.516 B TWD3.04%+0.00%33.372 K6
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ43.635 B TWD2.27%+0.28%3.318 M3
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า20.088 B TWD1.28%−3.50%1.414 M2