การสื่อสาร (ภาค)

5
หุ้น
1372.252B
เงินทุนของตลาด
9.306M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.24%
เปลี่ยนแปลง
−4.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.48%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.72%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม