บริษัทสวีเดน companies operating in one industry: เคมีพิเศษเฉพาะ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทสวีเดน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เคมีพิเศษเฉพาะ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น REC SILICON ASA หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง POLYMER FACTORY SWEDEN AB ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
RECSIOREC SILICON ASA
4.53 B SEK11.40 NOK+0.44%2000.0113.280.85 SEK0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CCECORTUS ENERGY AB
143.186 M SEK1.11 SEK−7.50%73.474 K0.60−2.22 SEK−16.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAEROSVENSKA AEROGEL HOLDING AB
129.275 M SEK0.1370 SEK−3.93%758.9 K0.96−0.09 SEK+50.83%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAXIC_AAXICHEM AB SER. A
58.04 M SEK1.440 SEK−1.03%147.416 K4.57−0.98 SEK+2.42%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPOLYMERPOLYMER FACTORY SWEDEN AB
7.329 M SEK0.685 SEK+2.24%13.326 K1.35−0.45 SEK−7.34%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCYCLECYCLEZYME AB
5.00 SEK0.00%120.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ