อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ศรีลังกา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง591.565 B LKR0.53%+0.38%9.31 Mการเงิน27
ธนาคารรายใหญ่417.184 B LKR3.38%−1.25%248.799 Kการเงิน7
ธนาคารในภูมิภาค404.505 B LKR3.81%−1.59%328.159 Kการเงิน11
ค้าปลีกอาหาร375.93 B LKR1.44%+0.34%88.096 Kการค้าปลีก2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์341.935 B LKR10.17%+1.08%64.471 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ287.147 B LKR0.58%−0.08%111.133 Kบริการผู้บริโภค35
ยาสูบ228.488 B LKR9.74%+1.55%6.27 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง181.948 B LKR1.17%−1.78%151.975 Kบริการการกระจายสินค้า8
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร160.538 B LKR1.64%−0.13%6.374 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
โทรคมนาคมรายใหญ่159.189 B LKR0.00%+2.04%46.927 Kการสื่อสาร1
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม153.241 B LKR4.00%−1.18%232.09 Kการผลิตของผู้ผลิต4
ชุดประกันภัยรวม116.282 B LKR3.58%−2.25%1.472 Kการเงิน7
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย97.322 B LKR11.36%+0.85%1.181 Mการสื่อสาร1
การผลิตเบ็ดเตล็ด78.923 B LKR3.87%−0.59%46.317 Kการผลิตของผู้ผลิต8
ประกันชีวิต/สุขภาพ77.968 B LKR9.94%+0.17%756.712 Kการเงิน6
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์77.813 B LKR15.44%−0.46%507.034 Kการเงิน6
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล73.066 B LKR1.16%+0.93%17.635 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์71.231 B LKR4.88%−0.29%291.012 Kการเงิน19
วัสดุก่อสร้าง62.128 B LKR9.22%−1.00%302.518 Kการผลิตของผู้ผลิต3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร55.117 B LKR1.33%−3.43%19.235 Kบริการการกระจายสินค้า4
เครื่องใช้ไฟฟ้า54.194 B LKR4.29%−0.40%88.116 Kการผลิตของผู้ผลิต5
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์52.367 B LKR3.39%−2.54%57.91 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ภาพยนต์/บันเทิง51.409 B LKR3.72%+2.50%15บริการผู้บริโภค1
บริการทางการแพทย์/พยาบาล49.583 B LKR2.83%−2.04%96.926 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง45.744 B LKR4.28%+0.30%142.956 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม36.35 B LKR3.77%−3.04%17.35 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์31.881 B LKR11.65%−0.60%51.926 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ31.526 B LKR5.71%−0.41%20.184 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์30.349 B LKR+7.69%2.487 Mการค้าปลีก3
การผลิตพลังงานทางเลือก30.23 B LKR0.00%−1.34%18.57 Kสาธารณูปโภค3
เครือข่ายร้านยา28.584 B LKR0.00%−0.85%99.65 Kการค้าปลีก1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน27.36 B LKR0.00%−1.10%35.077 Kแร่พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า27.093 B LKR1.98%−0.80%18.984 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า25.637 B LKR10.25%+0.97%189.237 Kสาธารณูปโภค6
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม25.384 B LKR0.99%−3.73%982.834 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง22.9 B LKR0.00%+1.30%690.35 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สิ่งทอ18.295 B LKR6.40%−1.15%385.913 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด16.565 B LKR0.00%−0.21%14.613 Kบริการเชิงพาณิชย์5
อื่นๆ15.806 B LKR0.00%−1.18%146.654 Kอื่นๆ3
กองทรัสต์/กองทุนรวม15.255 B LKR1.27%−0.15%846อื่นๆ5
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า13.221 B LKR11.42%+0.25%126.528 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป12.233 B LKR0.00%+0.82%3.476 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ11.611 B LKR2.75%−0.50%517การค้าปลีก2
กลุ่มบริษัททางการเงิน11.222 B LKR0.00%−2.31%35.534 Kการเงิน4
อะลูมินั่ม10.605 B LKR0.90%−0.08%433.944 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม9.343 B LKR5.40%+2.20%624อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
อุปกรณ์โทรคมนาคม5.913 B LKR+0.90%80.511 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ตลาดหลังการขายของยานยนต์5.724 B LKR0.00%+0.14%6.837 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เคมีพิเศษเฉพาะ4.729 B LKR11.71%−0.27%3.469 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย4.607 B LKR0.00%−0.37%674สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์4.434 B LKR9.06%+0.14%11.987 Kบริการเชิงพาณิชย์3
เคมีทางการเกษตร3.761 B LKR+1.30%303.82 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า3.728 B LKR−1.46%2.462 Kการค้าปลีก1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม3.593 B LKR+0.80%51การผลิตของผู้ผลิต1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์2.569 B LKR0.70%+0.71%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล2.241 B LKR0.01%0.00%5สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.771 B LKR+2.01%173.317 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.231 B LKR6.17%−2.76%450บริการผู้บริโภค1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า914.79 M LKR2.79%+3.18%424สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ผู้จัดการด้านการลงทุน768.061 M LKR−1.41%6.645 Kการเงิน1
การขนส่งทางทะเล587.49 M LKR0.00%139ระบบขนส่ง1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ576.803 M LKR−1.05%6.153 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การผลิตโลหะ551 M LKR−5.17%8.39 Kการผลิตของผู้ผลิต1
การขนส่งอื่นๆ321 M LKR−1.82%4.827 Kระบบขนส่ง1
ยารายใหญ่311.3 M LKR0.00%3.401 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์285.05 M LKR0.00%−4.68%1.458 Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการน้ำมันแบบครบวงจร180 M LKR+11.11%7.827 Kแร่พลังงาน1
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา49.714 M LKR−20.64%3.7 Kการผลิตของผู้ผลิต1