บริษัทในศรีลังกา companies operating in one industry: อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทในศรีลังกา ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น HARISCHANDRA MILLS PLC หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง HARISCHANDRA MILLS PLC ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC20.737 B LKR1000.00 LKR0.00%50.07107.189.33 LKR−98.15%5.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HARI.N0000HARISCHANDRA MILLS PLC8.446 B LKR4390.00 LKR+2.09%100.490.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED2.876 B LKR3.7 LKR0.00%318.901 K0.84−1.19 LKR−280.49%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SOY.N0000CONVENIENCE FOODS LANKA PLC2.368 B LKR861.00 LKR−1.18%10.0115.2056.64 LKR−73.49%0.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RWSL.N0000RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC2.06 B LKR7.2 LKR−1.37%22.506 K0.506.061.19 LKR−12.86%2.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TSML.N0000TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC1.26 B LKR42.4 LKR+0.95%1100.08204.240.21 LKR−97.76%15.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HVA.N0000HVA FOODS PLC453.376 M LKR3.9 LKR0.00%2.054 K0.08−0.69 LKR+75.61%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร