อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

8
หุ้น
12.749B
เงินทุนของตลาด
19.865K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.85%
เปลี่ยนแปลง
+0.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.84%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.728B EUR2.60%−0.87%73.539K3
เคมีพิเศษเฉพาะ3.083B EUR3.25%0.27%23.771K2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ6.135B EUR1.68%0.74%26.724K2
เยื่อกระดาษและกระดาษ803.694M EUR0.00%1.15%763.839K1