ตลาดหุ้นสเปน

หุ้นสเปนที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นสเปน ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
79.9323.68EUR4.50%1.02EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
116.28K2.754M1.311BEURสาธารณูปโภค
PROPROEDUCA ALTUS, S.A.
78.6619.2EUR−0.00%−0.0EUR
มีแรงซื้อ
53010.176K867.24MEUR3.971Kบริการผู้บริโภค
NHHNH HOTEL GROUP, S.A.
77.693.220EUR1.42%0.045EUR
มีแรงซื้อ
2.31K7.438K1.383BEUR10.209Kบริการผู้บริโภค
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
77.4323.90EUR0.67%0.16EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
77.574K1.854M3.132BEUR15.751.51EUR5.533Kระบบขนส่ง
PHMPHARMA MAR, S.A.
75.2370.16EUR0.80%0.56EUR
มีแรงซื้อ
17.709K1.242M1.274BEUR14.894.68EURเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VIDVIDRALA, S.A.
73.0579.7EUR1.40%1.1EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
15.623K1.245M2.408BEUR20.443.84EUR3.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGILAGILE CONTENT, S.A.
71.215.02EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
2.375K11.923K115.239MEUR287บริการทางด้านเทคโนโลยี
VISVISCOFAN, S.A.
70.0262.10EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
11.831K734.705K2.879BEUR20.782.99EUR5.182Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ