การค้าปลีก (ภาค)

21
หุ้น
644.744B
เงินทุนของตลาด
2.110M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.26%
เปลี่ยนแปลง
+3.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+37.26%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม