การสื่อสาร (ภาค)

6
หุ้น
551.340B
เงินทุนของตลาด
2.488M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.25%
เปลี่ยนแปลง
−1.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
+89.31%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม