บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

12
หุ้น
46.725B
เงินทุนของตลาด
16.194K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.40%
เปลี่ยนแปลง
−0.58%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.75%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด1.788B ZAR10.85%0.00%5831
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด43.755B ZAR2.25%−0.46%219.102K8
บริการด้านบุคลากร1.028B ZAR6.82%−12.14%2.425K3