Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นแอฟริกาใต้

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
GFI GOLD FIELDS LTD
17515.003.63%614.00แนะนำให้ซื้อ3.344M58573908210.00150.024B10.1416.805641.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GPL GRAND PARADE INV LTD
375.004.75%17.00แนะนำให้ซื้อ511.229K191710875.001.547B-0.07บริการผู้บริโภค
KAL KAAP AGRI LIMITED
4800.006.64%299.00แนะนำให้ซื้อ5.529K26539200.003.163B10.044.503333.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VVO VIVO ENERGY PLC
2844.002.27%63.00แนะนำให้ซื้อ4.934M14032566180.0035.587B16.801.652754.00สาธารณูปโภค
โหลดเพิ่ม