หุ้นแอฟริกาใต้ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นแอฟริกาใต้ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TCPTRANSACTION CAPITAL LTD81.65802 ZAC+0.12%9.471M3.896.099B ZAR−0.41 ZAR−180.68%8.76%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
NRPNEPI ROCKCASTLE N.V.81.2811829 ZAC+0.67%1.382M0.8677.66B ZAR7.4615.86 ZAR+252.94%9.06%การเงิน
มีแรงซื้อ
LTELIGHTHOUSE PROPERTIES PLC79.10653 ZAC+1.71%413.212K1.3011.77B ZAR17.130.38 ZAR8.76%การเงิน
CLSCLICKS GROUP LTD70.9130585 ZAC+0.60%799.83K0.9772.371B ZAR29.3410.42 ZAR+40.13%2.11%การค้าปลีก
ปานกลาง
TBSTIGER BRANDS LTD70.7518856 ZAC+0.70%332.223K0.6029.265B ZAR11.0917.00 ZAR+50.44%5.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KALKAL GROUP LIMITED70.393801 ZAC−0.03%101.826K0.622.677B ZAR6.336.00 ZAR+32.86%4.53%บริการเชิงพาณิชย์