การค้าปลีก (ภาค)

24
หุ้น
19.265B
เงินทุนของตลาด
407.534K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.16%
เปลี่ยนแปลง
+0.80%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม