เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

3
หุ้น
2.996B
เงินทุนของตลาด
620.143K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.33%
เปลี่ยนแปลง
−1.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−23.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
1.009B150.160.07%5371
1.297B1.91%1.429M1
689.910M10.341.95%129.000K1
โหลดเพิ่ม