บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

1
หุ้น
2.168B
เงินทุนของตลาด
73.741K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.23%
เปลี่ยนแปลง
−5.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.03%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.168B RON+1.23%73.741K1