เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

10
หุ้น
2.209B
เงินทุนของตลาด
8.458K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.33%
เปลี่ยนแปลง
+2.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+40.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+44.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน1.797B RON2.29%+0.35%8.912K5
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์412.592M RON0.82%+0.23%6.483K4
อุปกรณ์โทรคมนาคม1