บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

8
หุ้น
1.242B
เงินทุนของตลาด
298.206K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.59%
เปลี่ยนแปลง
−3.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
+51.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+49.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์160.841M RON2.96%−1.83%8372
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง1.081B RON4.52%−0.41%342.444K6