การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

5
หุ้น
27.952B
เงินทุนของตลาด
20.704K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.06%
เปลี่ยนแปลง
+4.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.44%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
วัสดุก่อสร้าง5.497B PHP3.13%1.15%8.8K1
เครื่องใช้ไฟฟ้า13.43B PHP4.57%−0.55%21.4K1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม6.279B PHP3.17%−0.13%7001
การผลิตเบ็ดเตล็ด934.278M PHP5.88%0.00%6K1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม1.827B PHP0.00%142K1