การสื่อสาร (ภาค)

4
หุ้น
662.393B
เงินทุนของตลาด
424.649K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.11%
เปลี่ยนแปลง
−3.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
−29.79%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
โทรคมนาคมรายใหญ่100.317B PHP−1.01%2.009M2
โทรคมนาคมพิเศษ295.564B PHP6.73%0.88%161.46K1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย266.512B PHP5.62%−0.32%120.05K1