สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

อุตสาหกรรม

หุ้นเปรู comprising the Consumer Non-Durables sector

See what industries make up the Consumer Non-Durables sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เสื้อผ้า/รองเท้า593.151B PEN1.43%−4.45%3101
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์61.409B PEN6.80%+1.26%5.576K3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์971.059B PEN3.27%0.00%201
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์5.55B PEN8.10%−0.31%36.432K1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม514.213M PEN−2.52%4.914K2