หุ้นนอร์เวย์ comprising the การค้าปลีก sector

See what industries make up the การค้าปลีก sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ร้านค้าส่วนลด12.934 B NOK4.04%−2.12%111.792 K1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ7.283 B NOK3.49%−0.93%29.984 K3
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.92 B NOK−0.46%8.201 K1
ค้าปลีกอาหาร1