เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

9
หุ้น
22.608B
เงินทุนของตลาด
567.547K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.22%
เปลี่ยนแปลง
+15.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.43%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
435.189M-3.09%2.442M3
21.427B1.93-0.16%534.847K3
384.859M0.27%196.495K1
43.628M0.00%26.922K2
โหลดเพิ่ม