หุ้นนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยหมวดธุรกิจ บริการเกี่ยวกับสุขภาพ

ดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ประกอบเป็นหมวดธุรกิจ บริการเกี่ยวกับสุขภาพ เรารวบรวมไว้ในรายการเดียวและติดตั้งสถิติพื้นฐานเพื่อช่วยคุณค้นหาอุตสาหกรรมที่มีรายชื่อหุ้นมากที่สุดหรือมีผลงานดีที่สุด — ทั้งหมดเพื่อช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับการวิจัยของคุณ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
บริการทางการแพทย์/พยาบาล3.349 B NZD0.09%−3.00%765.746 K4
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล3.215 B NZD2.07%+0.14%222.557 K2