บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

6
หุ้น
7.298B
เงินทุนของตลาด
648.668K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.89%
เปลี่ยนแปลง
+14.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
−29.24%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.74%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล3.166BNZD2.67%−0.23%12.846K2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล4.132BNZD3.56%2.43%78.986K4