หุ้นดัตช์ comprising the บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม sector

See what industries make up the บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
วิศวกรรมและก่อสร้าง34.044 B EUR0.59%−3.82%104.486 K5
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน2.516 B EUR5.37%+1.19%673.336 K1
บริการด้านสิ่งแวดล้อม534.045 M EUR0.00%19.943 K1