บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

17
หุ้น
6392.593B
เงินทุนของตลาด
3.142K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.55%
เปลี่ยนแปลง
+1.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.76%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร342.432B MXN0.98%+0.00%3.811K6
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์3.835T MXN0.56%+0.51%8365
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.276T MXN5.35%+0.70%6.895K6