หุ้นซาอุดิอาระเบีย comprising the ระบบขนส่ง sector

See what industries make up the ระบบขนส่ง sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การขนส่งอื่นๆ24.724 B SAR0.63%−2.54%766.181 K5
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ22.128 B SAR1.23%−1.07%741.078 K1
การขนส่งทางทะเล19.491 B SAR2.08%+0.57%230.459 K1
การบรรทุก2.106 B SAR−1.13%6.749 M1
สายการบิน155 M SAR−2.52%2.268 K1