หุ้นซาอุดิอาระเบีย comprising the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector

See what industries make up the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์226.144 B SAR4.39%+0.00%1.046 M3
เคมีพิเศษเฉพาะ85.381 B SAR3.75%−0.21%993.489 K9
เคมีทางการเกษตร51.412 B SAR5.56%+0.19%285.008 K1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร36.746 B SAR1.73%−0.22%227.088 K8
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม9.677 B SAR2.08%+0.68%1.119 M3
เยื่อกระดาษและกระดาษ5.889 B SAR1.47%+1.52%91.022 K2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ4.285 B SAR1.48%−1.01%121.457 K5