แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

28
หุ้น
196.291B
เงินทุนของตลาด
3.323M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.21%
เปลี่ยนแปลง
−16.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
+28.19%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
61.579B4.322.44%236.229K18
128.568B0.02-2.97%4.949M3
656.362M0.56%6.367K1
5.488B2.41-1.15%253.248K6
โหลดเพิ่ม