สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

4
หุ้น
6.095B
เงินทุนของตลาด
740.848K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.05%
เปลี่ยนแปลง
+0.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+189.47%
ประสิทธิภาพ ปี
+90.35%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
โหลดเพิ่ม