เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
134.021B
เงินทุนของตลาด
657.024K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.95%
เปลี่ยนแปลง
+9.86%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.25%
ประสิทธิภาพ ปี
−24.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
024890 DAEWON CHEM
3145.00-0.16%-5.00ซื้อ715.091K2248961195.00134.021B-171.81163.00
โหลดเพิ่ม