บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Pharmaceuticals: Other

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Pharmaceuticals: Other. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2540YOMEISHU SEIZO CO
1893 JPY−0.26%8.3K0.7626.107B JPY46.9040.37 JPY−52.84%2.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2929PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
918 JPY+0.33%309.7K0.8326.595B JPY5.10179.87 JPY2.40%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2931EUGLENA CO LTD
608 JPY−1.30%586.1K0.5181.866B JPY−22.71 JPY+4.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3143O WILL CORPORATION
1372 JPY0.00%4.2K1.204.321B JPY6.92198.22 JPY+14.53%3.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3417OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
1016 JPY+0.40%4.2K0.3214.012B JPY5.97170.32 JPY+60.89%2.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4524MORISHITA JINTAN
2592 JPY−0.12%4.2K0.6810.572B JPY13.49192.20 JPY+33.15%1.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4547KISSEI PHARMACEUTICAL CO
3415 JPY+0.59%39.6K0.45148.948B JPY12.81266.51 JPY−3.75%2.37%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4571NANO MRNA CO LTD
182 JPY−0.55%244.9K0.7412.811B JPY−14.94 JPY+28.69%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
7776CELLSEED INC
243 JPY−2.02%676K0.527.776B JPY−29.41 JPY+19.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
8095ASTENA HOLDINGS CO LTD
473 JPY−1.05%67.1K1.0218.982B JPY16.0829.42 JPY+103.20%3.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9852CB GROUP MANAGEMENT CO LTD
4980 JPY−2.35%7000.8910.232B JPY5.33934.79 JPY−7.67%2.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ