บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Hospital/Nursing Management

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Hospital/Nursing Management. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2373CARE TWENTYONE CORP
636 JPY+0.32%1.9K0.288.505B JPY1429.860.44 JPY−99.05%2.69%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2374SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
897 JPY−2.61%85.4K2.3623.124B JPY10.5684.98 JPY+30.83%2.59%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2425CARE SERVICE CO LTD
816 JPY−0.49%4.4K1.413.084B JPY10.1780.25 JPY+14.43%1.72%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
2435CEDAR. CO LTD
251 JPY−0.40%27.8K0.612.816B JPY21.3411.76 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6062CHARM CARE CORPORATION
1331 JPY−1.19%77.8K0.7643.369B JPY12.14109.67 JPY+13.59%1.65%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
6557AIAI GROUP CORPORATION
1239 JPY−0.24%22.5K0.603.847B JPY12.8096.77 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7061JAPAN HOSPICES HLDGS INC
1920 JPY−7.29%1.115M2.1416.154B JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7083AHC GROUP INC
850 JPY+18.72%164.4K20.421.497B JPY27.1431.31 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7091LIVING PLATFORM LTD
1140 JPY+0.35%2K0.155.166B JPY38.7229.44 JPY+23.35%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
7133HYUGA PRIMARY CARE CO LTD
1985 JPY+2.16%20.5K1.4013.633B JPY33.7958.74 JPY+21.40%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
7634HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
4940 JPY+0.71%8000.5515.139B JPY11.19441.64 JPY+6.65%1.43%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9214RECOVERY INTERNATIONAL CO LTD
1878 JPY+0.27%1.7K0.322.701B JPY24.6176.31 JPY+0.93%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9220FB CARE SERVICE CO LTD
1112 JPY+0.72%1.4K0.162.981B JPY5.58199.23 JPY+15.52%2.96%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9229SUNWELS CO LTD
2943 JPY+0.27%350.8K0.52104.392B JPY51.5557.09 JPY+157.80%0.35%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ